مسابقات زیر سطحی و شناور کنترل از راه دور

(چهارمین جشنواره دریا مسیرپیشرفت بخش دانش آموزی )

برای ثبت نام در مسابقه فرم زیر را تکمیل کنید . در اولین فرصت با شما تماس گرفته خواهد شد .
  • اعضاء تیم

  • +-