دومین دوره ی مسابقات  رباتیک تلاش به میزبانی پژوهشسرای جوان منطقه ۵ و توسط گروه رهفا برگزار گردید .

در این مسابقات ، دانش آموزان دختر و پسر در لیگ های سه کاره ، مسیریاب و جنگجو در سطوح مختلف با یگدیگر به رقابت پرداختند .

نتایج به شرح زیر میباشد :

لیگ سه کاره

سطح ابتدایی : تیم قلم ۱ – مقام اول

سطح متوسطه :  تیم فرزانگان پویا – مقام اول

تیم علامه طباطبایی – مقام دوم

تیم سما ۵ – مقام سوم

لیگ مسیریاب

سطح مقدماتی : تیم علامه طباطبایی ۲ – مقام اول

تیم علامه طباطبایی – مقام دوم

تیم سما۵ – مقام سوم

سطح پیشرفته :  تیم پیشگامان ۱ -مقام اول

تیم پیشگامان ۲ – مقام دوم

تیم علامه طباطبایی – مقام سوم

 

لیگ جنگجو

سطح ابتدایی : تیم ربو دخت – مقام اول

تیم ربو ساز – مقام دوم

سطح متوسطه : تیم طلوع سبز – مقام اول

تیم فرزانگان پویا – مقام دوم

افتخارت کسب شده را به دانش آموزان عزیز و مسولین محترم تبریک عرض مینماییم .

Comments are closed.