برگزاری مسابقات رباتیک ، جام خلیج فارس – منطقه ۳

مسابقات رباتیک پژوهشسرای امیر کبیرمنطقه ۳ ، جام خلیج فارس ، در اردیبهشت ماه سال جاری ، در لیگ های سه کاره ، جنگجو و مسیریاب در سطوح مختلف توسط گروه آموزشی رهفا برگزار گردید .

نتایج به شرح زیر رقم خورد :

لیگ سه کاره

سطح ابتدایی ، پسران و دختران : تیم دبستان پسرانه قلم ۱ – مقام اول

تیم دبستان دخترانه رسا – مقام دوم

سطح متوسطه ، پسران : تیم علامه طباطبایی ۲ – مقام اول

تیم علامه طباطبایی ۱ – مقام دوم

تیم هفت تیر منطقه ۱۰ – مقام سوم

دختران : تیم راه شایستگان – مقام اول

تیم جهان تربیت – مقام دوم

لیگ مسیریاب

سطح مقدماتی ، پسران و دختران : تیم سروش هدایت – مقام اول

تیم بنت الهدی – مقام دوم

سطح متوسطه پسران : تیم سلام صدر ۱ – مقام اول

تیم سلام صدر ۲ – مقام دوم

تیم علامه طباطبایی میرداماد  – مقام سوم

دختران : تیم فجر صادق منطقه ۵ – مقام اول

تیم روشنگران منطقه ۳ – مقام دوم

سطح پیشرفته ، پسران : علامه طباطبایی میرداماد – مقام اول

سلام صدر – مقام دوم

علوی سید خندان – مقام سوم

دختران : تیم سلام ونک – مقام اول

تیم علوم نو ۱ – مقام دوم

تیم پیام علم – مقام سوم

لیگ جنگجو

سبک : تیم پیام علم – مقام اول

سنگین : تیم عصر انقلاب – مقام اول

تیم روشنگران – مقام دوم

افتخارات کسب شده را به دانش آموزان عزیز و مسئولین محترم ، تبریک عرض مینماییم .

Comments are closed.