اختتامیه دومین جشنواره ی ملی دریا مسیر پیشرفت

دومین جشنواره ی ملی دریا مسیر پیشرفت دربخشهای مسابقات شناور های هوشمند ، مسابقات ربات های زیر دریایی ، طرح ها و دستاورد های فناورانه ی دریایی ، ایده بازار ، جشنواره ی دانش آموزی , و جشنواره ی فیلم کوتاه برگزار شد .

در بخش مسابقات شناور های هوشمند و مسابقات ربات های زیر دریایی برای دومین سال پیاپی ، اعضای شرکت فنی و مهندسی رهفا به عنوان سرپرست تیم داوری و مسئول کمینه ی فنی انتخاب شدند .

این مسابقات در دو روز برگزار شد که در نتیجه :

در بخش شناور های هوشمند :

تیم البرز نو ( مدرسه ی البرز نو منطقه ۶ ) ، مقام اول

تیم فرزانگان ۷ ( مدرسه ی فرزانگان منطقه ۱۲) ، مقام دوم

و تیم بامداد پارسی ( مدرسه ی بامداد پارسی منطقه ۳ ) ، مقام سو م را کسب کردند .

و در بخش رباتهای زیر دریایی :

تیم کاوش ۲ ( مدرسه ی قلم منطقه ۵ ) ، مقام اول

تیم آسمان ۱ ( مدرسه ی شهید مدنی منطقه ۱ ) ، مقام دوم

و تیم اندیشه پویا ۳ ( مدرسه ی جهان تریبت منطقه ۱۰ ) مقام سوم را کسب کردند .

که در مراسم اختتامیه ضمن اهدا جوائز و تقدیر از برگزیدگان ، از دست اندرکاران و تیم داوری شرکت رهفا تجلیل به عمل آمد .

افتخارات کسب شده را به به مسئولین مدارس ، دانش آموزان عزیز و خانواده های محترمشان تبریک عرض مینماییم .

Comments are closed.