راکت آبی ساده و چتر دار

ویژگی های دوره :

  •  آشنایی با هوافضا
  • آشنایی با اجزای بدنه راکت
  •  آشنایی با قوانین مسابقات راکت آبی
  • طراحی مکانیزم باز شدن چتر (در مدل چتر دار راکت )
  •  برگزاری مسابقه پرتاب راکت آبی

مناسب برای بازه ی سنی ۹ تا ۱۶ سال