هواپیمای موتور کشی

در این دوره دانش آموزان با موارد زیر آشنا میشوند :

  •  هوافضا
  •  اجزای بدنه یک هواپیما
  • برگزاری مسابقه ی پرواز هواپیمای موتور کشی
  • مونتاژ قسمت های مختلف با استفاده از نقشه

مناسب برای بازه ی سنی ۷ تا ۱۱ سال