هاور کرافت

ویژگی های دوره :

  •  آشنایی با هوافضا
  •  آشنایی با هاور کرافت یا هواناو
  • شناخت اجزای مختلف هواناو
  • مونتاژ قسمتهای مختلف با استفاده از نقشه
  •  برگزاری مسابقه سرعت

مناسب برای بازه سنی ۱۰ تا ۱۶ سال