معرفی گروه کمیکار

گروه کمیکار شرکت فنی و مهندسی رهفا ، ارائه دهنده خدمات آموزشی و پژوهشی اولین گروه تخصصی در آموزش کمیکار با تکیه به تجربه خود از سال ۱۳۸۷ و بهره­مندی از اساتید مجرب، هم چنان از پیشتازان عرصه پژوهش به حساب می آید. این گروه با تبیین برنامه ای جامع و منطبق با سرفصل های کتاب درسی، دوره های مختلفی را در سطوح متفاوت آموزشی به مدارس و مراکز علمی ارائه می دهد. تمامی برنامه ریزی ها با این دیدگاه صورت پذیرفته است که کمیکار ها باید بر اساس طراحی و ایده دانش آموزان آماده سازی گردد. رشد خلاقیت و نوآوری از مهمترین اصول در آموزش این گروه است.

تجربه های کاری

 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در دبیرستان دوره دوم امام صادق (ع) با موضوعیت ساخت کمیکار ،۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در دبیرستان  دوره دوم انرژی اتمی  با موضوعیت ساخت کمیکار۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در دبیرستان دوره دوم سما ۲  پسرانه با موضوعیت ساخت کمیکار، ۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم  و دوره اول مهدوی با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۲-۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم  سلام صادقیه با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۱-۱۳۹۲
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان  دوره دوم سلام فرمانیه با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم سلام دیباجی با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۱
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم سلام همت با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۱-۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در دبیرستان دوره دوم سلام یوسف آباد  با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۱
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم سلام تجریش با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۲-۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۱-۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم  و دوره اول سیمای نور با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در دبیرستان دوره دوم و دوره اول علم و ادب تجریش با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۱-۱۳۹۲
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم راه رشد مهستان با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۲-۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم البرز با موضوعیت علوم آزمایشگاهی ۱۳۹۲
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم صلحا با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۳-۱۳۹۲
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم فروغ علم با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۳-۱۳۹۲
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم فرزانگان ۹ با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره اول راه رشد با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم فرزانگان ۱۰ با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم فرزانگان ۵ با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم آبسال با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم سلام گلبانگ با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم مهر با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم سما ۲ دخترانه با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم دانش شفیع با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم سلام نجم الزهرا با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم رفاه با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم قلم با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم سرای دانش آریا شهر با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره اول جابر ابن حیان با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۳
 • کلاس فن آوری و پژوهش شیمی در  دبیرستان دوره دوم و اول روشنگر با موضوعیت ساخت کمیکار ۱۳۹۳
 • برگزار کننده دوره های یک روزه آموزش کمیکار برای مدارس و موسسات آموزشی(کارسوق)
 • نویسنده دوره آموزشی کمیکار برای سایت تبیان

همکاری ها

 • معاونت دپارتمان کمیکار گروه پات
 • معاونت دپارتمان کمیکار گروه داپنا
 • معاونت دپارتمان شیمی شرکت سلیم
 • همکاری در زمینه کمیکار با گروه های فانا و پژوهان
 • همکاری در برگزاری جشنواره گلد کیدز(کودکان نخبه طلایی)
 • برگزار کننده مسابقات کمیکار نظیر وزارت راه و شهر سازی، IC cup، شهرداری و ….

افتخارات

 • اولین تیم برگزارکننده دوره کمیکار در تهران
 • تقدیر مرکز پژوهش ریاست جمهوری از اعضای این گروه در ساخت تیم برتر مسابقات
 • مدعو برنامه صعود در شبکه آموزش با موضوعیت کمیکار در ۱۲ خرداد ۱۳۹۳
 • کسب عنوان دوم در مسابقات کمیکار کشوری در رده دانش آموزشی توسط تیم سما ۲ در دوره۷ کاشان
 • کسب عنوان اول، دوم و سوم سلام کاپ در بخش دختران توسط تیم سلام فرمانیه سال ۹۱
 • کسب عنوان سوم سلام کاپ در بخش پسران توسط تیم سلام یوسف آباد سال ۹۱
 • کسب عنوان اول در مسابقات تبیان توسط تیم سیمای نور  سال ۹۲
 • کسب عنوان سوم در مسابقات مسابقات کمیکار کشوری علم و وصنعت (دوره ۸) در رده دانش آموزی توسط تیم انرژی اتمی سال ۹۲
 • همکاری در ساخت کمیکار دانشگاه تهران(رتبه اول)، دانشگاه همدان(رتبه پنجم)، دانشگاه اراک(رتبه رهم) در مسابقات کمیکار کشوری علم و صنعت (دوره۸) سال ۹۲
 • کسب عنوان رتبه اول، دوم و سوم در سلام کاپ ۹۲ در بخش دختران توسط سلام فرمانیه
 • کسب عنوان رتبه اول، دوم و سوم در سلام کاپ ۹۲ در بخش پسران توسط تیم انرژی اتمی، سلام صادقیه و سلام ایران زمین
 • برگزار کننده مسابقات کمیکار پژوهان ۹۳
 • کسب عناوین برتر در مسابقات پژوهان ۹۳
 • تیم داوری در مسابقات تبیان۹۳
 • کسب عنوان رتبه اول، دوم و سوم در مسابقات تبیان ۹۳ توسط دبیرستان و راهنمایی سیمای نور
 • کسب عنوان رتبه اول، دوم و سوم در سلام کاپ ۹۳ در بخش دختران توسط سلام گلبانگ، سلام فرمانیه و سلام نجم الزهرا
 • کسب عنوان رتبه اول، دوم و سوم در سلام کاپ ۹۳ در بخش پسران توسط انرژی اتمی، سلام ایران زمین و سلام همت
 • کسب رتبه اول در دومین جشنواره پژوهش سراهای تهران
 • برگزار کننده مسابقات فجر دانایی ۹۳
 • کسب رتبه های برتر مسابقات فجر دانایی ۹۳
 • تیم داوری در مسابقات تبیان۹۴
 • کسب عناوین برتر مسابقات تبیان ۹۴