ماشین تراست

در این دوره دانش آموزان با موارد زیر آشنا میشوند :

  •  نحوه ی حرکت و نیروی پیش رانش موتور
  • بالانس ملخ روی موتور
  • افزایش بازده موتور ازطریق ملخ
  • مونتاژ قسمت های مختلف با استفاده از نقشه
  • برگزاری مسابقات سرعت ماشین ها

مناسب برای بازه ی سنی ۷ تا ۱۱ سال