لوپر

اهداف دوره:

  • آشنايـي با هوافضا
  • آشنايـي با اجزای بدنه یک هواپیما
  • آشنايـي با برش اجزای ماکت با استفاده از شابلون
  • برگزاری مسابقه پرواز لوپرمناسب برای بازه ی سنی ۷ تا ۱۱ سال