قناری ۶۰

ویژگی ها واهداف دوره  :

  •  آشنایی با هوافضا
  • ساخت یک گلایدر سازه ای
  • آشنایی با اجزای تشکیل دهنده بال در یک هواپیمای واقعی
  • دست ورزی و دقت در اسمبل بال
  • یادگیری تنظیم مرکز جرم یک هواپیما
  • استفاده از چسب به مقدار لازم و اثر استفاده بیش از حد وضعف توان سازه
  • آموزش نحوه تریم کردن و پرتاب گلایدر
  •   برگزاری مسابقه پرواز
  • ساخت یک هواپیمای بدون سازه با چوب بالسا
  •  برگزاری مسابقه پرواز قرقی

مناسب برای بازه ی سنی ۱۰ تا ۱۶ سال