قناری ۳۰

 اهداف دوره :

  • آشنايـي با هوافضا
  • یادگیری اجزاء اصلی هواپیما
  • کار با چسب حرارتی و (دست ورزی دقت در نصب و چسب کاری)
  • مونتاژ قسمتهای مختلف با استفاده از نقشه
  • مناسب برای بازه ی سنی ۷ تا ۱۱ سال