قرقی

ویژگی های دوره :

  • آشنایی با هوافضا
  • آشنایی اجزای بدنه یک هواپیما
  • مونتاژ قسمتهای مختلف با استفاده از نقشه

مناسب برای بازه ی سنی  ۹ تا ۱۶ سال