شهباز ۱۰۰

ویژگی های دوره :

  •  آشنایی با هوافضا
  • آشنایی با اجزای بدنه یک هواپیما
  • ساخت یک گلایدر سازه ای با طول بال۱۰۰cm
  •  مونتاژ قسمتهای مختلف با استفاده از نقشه
  • آموزش نحوه تریم کردن و پرتاب گلایدر
  • برگزاری مسابقه پرواز

مناسب برای بازه سنی ۱۰ تا ۱۶ سال