انواع دوره های کمیکار

نحوه برگزاری کلاس ها

دوره کمیکار را می توان در ۳ بخش مجزا به تفکیک مباحث آموزش داده شده به صورت زیر دسته بندی کرد:

  • فاز اول: آموزش مباحث
  • فاز دوم: ساخت کمیکار
  • فاز سوم: کنترل واکنش های کمیکار (نیرو محرکه و سیستم ترمز)

فاز اول: آموزش مباحث

در این فاز مطالبی که در بخش های بعد مورد نیاز است، آموزش داده می شود. در ابتدا آشنایی با محیط کاری و انضباطی، آشنایی با اساس کمیکار و نحوه مسابقات بیان می شود. در ادامه آشنایی با عناصر مورد نیاز و خصلت های آنها و همچنین آشنایی با وسایل آزمایشگاهی مد نظر خواهد بود. آموزش محلول سازی و همچنین آشنایی با واکنش های شیمیایی سر فصل مطالب بعدی می باشد. مبحث مهم در این فاز، آموزش الکتروشیمی است، زیرا زیر بنای اصلی ساخت کمیکار است.

علاوه بر این مباحث، مباحث دیگری نظیر آموزش مقدماتی نرم افزار اتوکد، که بتواند در طراحی شاسی استفاده گردد و آموزش انواع شاسی و محورهای انتقال قدرت در دستور کار قرار دارد.

بیان انواع سیستم ترمز که قابلیت شرکت در مسابقات کمیکار را دارند، همراه بیان ویژگی های آن ها از دیگر برنامه های مورد نظر است. در صورتی که ترمز با سیستم الکترونیکی باشد، آموزش این مباحث نیز در دستور کار خواهد بود.

فاز دوم: ساخت کمیکار

در این فاز مواد لازم بر حسب انتخاب گروه دانش آموزان برای ساخت کمیکار حرفه ای تهیه شده و دانش آموزان زیر نظر دبیر شروع به ساخت کمیکار می کنند. بسته به نوع ماشین (الکتروشیمیایی یا جت گاز)، شاسی، سیستم انتقال نیرو، مواد و اجزای سیستم ترمز متفاوت خواهد بود. در این فاز سلیقه دانش آموزان در طراحی و همچنین تمیزی کار آنان در نتیجه نهایی تاثیر گذار خواهد بود.

 فاز سوم: کنترل واکنش های کمیکار ( نیرو محرکه و سیستم ترمز)

بعد از ساخت کمیکار دانش آموزان شروع به کنترل واکنش مورد استفاده می کنند. از آنجا که مسافت و مقدار آبی که ماشین در حین مسابقه قرار است حمل کند معلوم نمی باشد، دانش آموزان می بایست تمام تلاش خود را در جهت اینکه بتوانند واکنش های شیمیایی مورد استفاده را در شرایط مختلف تحت کنترل داشته باشند، بکنند. زمان بندی مناسب واکنش، مهمترین نکته در کنترل واکنش است. هرچه دانش آموزان توانایی خود را بالا ببرند، به همان میزان به موفقیت در مسابقات نزدیک تر می باشند. این بالا رفتن توانایی کاملا با آموزه هایی که پیشتر به دانش آموزان داده شده است، سازگار است.

انواع دوره ها

انواع دوره های برگزار شده توسط گروه کمیکار را می توان در دو دسته طبقه بندی کرد:

دوره های کارسوقی

این دوره به صورت کوتاه در ۴ الی ۵ جلسه برگزار می شود. در بخش آموزش به معرفی مفهوم کمیکار و طبقه بندی های آن، انواع کمیکار قابل ساخت و علت اصلی پرداختن به مبحث کمیکار پرداخته می شود. هدف اصلی این دوره آشنایی با مفاهیم کمیکار، الکتروشیمی و … می باشد.

دوره های بلند مدت

دوره های بلند مدت از ۱۲ جلسه به بالا می باشد. بسته به زمانی که مرکز آموزشی در اختیار گروه قرار میدهد، نوع برنامه ریزی طرح درس متفاوت میشود، اما به طور کلی می توان کلاس های کمیکار را به صورت زیر طبقه بندی کرد:

هدف از برگزاری این دوره ها آشنایی تفصیلی دانش پژوهان با کمیکار، به کارگیری دانش تئوری، تقویت قوه خلاقیت آن ها در ساخت کمیکار و پرورش ایده های اولیه آنها و در نهایت آماده سازی گروه های دانش پژوه برای یک نمایشگاه، همایش و یا مسابقه دانش آموزی یا کشوری است.

      نام دوره

طول دوره آموزش تعداد جلسات عملی مدل محصول
شبیه سازی نرم افزار طراحی اصول اولیه مباحث تکمیلی اصول مکانیکی

سالانه

۳۶

 •   •   •   •   • ۲۲ IC123 به بالا IC22

ترمی

۱۸

  •   •   •   •

۱۰

IC121 الی IC125

ماهانه ۱۰   •   •  • ۵

IC121 الیIC123