آزمایشگاه مکانیک

این محصول برای علاقه مندان به آشنایی با فیزیک مکانیک طراحی شده است .

در این محصول با انجام آزمایشات گوناگون با قوانین مکانیک ، نحوه کار با ابزار مکانیکی و کار با ابزار مکانیکی و کاربرد آن ها آشنا می شویم.